کاربر امور بانکی|امور بانکی|بانکداری

کاربر امور بانکی

کاربرامور بانکی 

کاربر امور بانکی براساس سرفصل‌هاي ارائه‌شده در استاندارد کاربر امور بانکي است. هدف اين کتاب صرفاً آشنايي هنرجويان با مسائل بانکي و کشف علايق آن‌ها نسبت به امور بانکي است و ازآنجاکه با پيشرفت تکنولوژي و سيستمي شدن امور بانکي بسياري از محاسبات به‌صورت سيستمي صورت مي‌گيرد از ارائه بسياري از فرمول‌هاي مورداستفاده در بانک‌ها صرف‌نظر شده و فقط فرمول‌هاي کلي، ساده و پرکاربرد ارائه شده‌اند و در برخي مباحث فقط به توضيح برخي موضوعات بانکداري پرداخته شده و از بيان فرمول‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها نيز صرف‌نظر شده است

× ارتباط با ما