کتاب مدیریت هوشمند نویسنده رامین حسینی انتشارات یاوریان

کتاب مدیریت هوشمند متکی بر تعهد واقعی، مشارکت راستین، یکپارچگی و تضمین منافع گروهی است؛ بنابراین مدیر هوشمند و موفق مدیری است که ضمن دارا بودن ویژگی‌های شخصیتی مدیریت با اصول و فنون و نظریه‌های مدیریتی نیز آشنا باشد. نویسنده در کتاب حاضر با رویکردی نوین در مدیریت هوشمند، در بخش اول به بررسی چارچوب‌ها و ویژگی‌های مدیریت هوشمند، بحران‌ها و بهبودهای حاصل از نگرش مدیریت هوشمند می‌پردازد و در بخش دوم راهبُردها و دیدگاه‌های مدیران هوشمند از جمله مشتری مداری، کارمند مداری و بخش مالی و تولید مداری را آورده است.

وبا عنایت به اینکه بقول تاریخ بیهقی هیچ نوشته ای نیست که یک بار خواندن نیارزد.

 پاره ای از پاراگراف های آن بدین شرح است

واقعیت این است که امروزه مدیران برای اخذ تصمیمات منطقی به 90% اطلاعات مربوط ومفید (کمی) و10% قضاوت ذهنی(کیفی) نیازدارند وبخش مهمی از90% اطلاعات توسط مشاوران مالی

 وحسابداری تهیه میشود

مهمترین نکته ای که باید درمدیریت وکنترل هزینه ها مد نظرباشد این است که کیفیت که ویژگی اصلی محصول است نباید نادیده گرفته شده وفدای رقابت وقیمت شود .

تولید محصولات ومحاسبه قیمت تمام شده با ماست ولی تعیین قیمت فروش آن با بازار ورقباست

 مدیران آینده نگر ضمن بازار محور بودن وشناسایی منحنی عمرمحصول وبررسی وضعیت رقبا وبودجه بندی شرکت باید نقطه سربسر ومنطقه سود وزیان را برای خودشان محاسبه نموده وبراساس آن برنامه ریزی نمایند .  

 مدیران باید نقطه سربسر ومناطق سود وزیان را به کارکنان خود بشناسانند وازمدیران مالی شان برای گذر ازنقطه سربسر ورسیدن به جایگاه بهتری درمنطقه سود کمک بگیرند .

سیستم تولید بهنگام  سیستم یکپارچه ای است که عرضه کنندگان مواد اولیه ، مشتریان وخریداران نیزدرداخل سیستم ، همگام وهمراه با سیستم وبسوی اهداف متعالی جامع که نفع همه اعضای سیستم بصورت سلسله ای وزنجیره واربه آن وابسته است حرکت می کنند .

مدیران هوشمند معمولا”به موازات مسئولیت ها واختیارات ،قدرت را نیز درشرکت بین کارمندان برحسب وظایف وشرایط تخصص شان توزیع وتفویض می کنند وسپس بر حسن اجرای وظایف ونتایج آن نظارت می نمایند . این نظارت وکنترل باید حساب شده بوده ودرراستای ارزیابی خروجی ها برحسب ورودی ها باشد ومولفه های نظارت باید سطح تحصیلات ، تخصص وتجربه کاری ، صداقت وبا حسن نیت به کارکنان باشد .

آموزش وتحول فرهنگی درکارکنان مدیریت را دردرازمدت به اهداف اش رسانده و سود وبازده سرشار وپایداری را برای شرکت پدید می آورد.

التون میوطی تحقیقات هاثورن نشان داد چنانچه انسان ها مورد قدردانی ،تقدیرو محبت  قرارگیرند فعالیت وانگیزه شان که یک پدیده اجتماعی است بطور چشمگیری افزایش پیدا  می نماید.کارکنان دوست دارند دربین همکاران احساس تعلق داشتن به گروه ومفید بودن را بنمایند چراکه این احساس باعث احساس امنیت شغلی واحترام شده وانگیزه کارکنان را دو چندان می نماید.

ویلیام جیمز معتقد است که کارکنان با 20 الی 30 درصد انگیزه توانایی انجام کار را دارند وبا انگیزه بیشتر 80 الی 90% می توانند توانایی خود را  افزایش داده وکار را بنحو احسن انجام دهند .

مشکلات شرکت بدست کارکنان وریشه مشکلات بدست مدیریت حل شود تا مشکلات برای همیشه حل شود.

طبق تحقیقات پیتسبورگ فردریک هرزبرگ از مهندسان وکارشناسان مبنی بر اینکه در چه موقع وموقعیت هایی از کارشان راضی وخرسند بوده اند به نتیجه رسید که در مواردی که کارکنان خودشان مشگل ومسایل شرکت را حل کرده اند ویا زمانی که از کارپر مسئولیتی به آنها واگذار شده واز کارشان نیز بنحو شایسته ای تقدیر شده است.

مدیران هوشمند معتقدند که مشتری شریک ما وکارمند افتخاری مابوده ودرنهایت سرمایه شرکت ونان سفره تجارت است

دیگر زمان آن که اکثرا فروشندگان ، فروشگاه ها را با عباراتی ازقبیل” مشتری داد نزن شهر نظام است اینجا ،صحبت از نقد بکن نسیه حرام است اینجا ” مزین می کردند گذشته ومنسوخ  شده است

دست یابی به ارزشهای مشتری ورضایت مندی مشتری (مشتری مداری) رمز ماندگاری درمیدان رقابت است .

توصیه آقای وارون بافت (امپراطور سرمایه گذاری ومرد ثروتمند جهان) به مدیران اجرایی خود:

اصل اول:هرگز ذره ای از پول سهامداران یا مشتریان خود را هدر ندهید.

اصل دوم: هرگز اصل اول را فراموش نکنید.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× ارتباط با ما